Over RMP® - GROEI ACADEMIE ONLINE

Over RMP®

Wat is Reiss Motivation Profile®

Dat wat ons echt drijft in ons leven!

Wetenschappelijk onderzoek stelt vast dat 16 motieven ons gedrag sturen.

Dr. Steven Reiss is de gerenommeerde Amerikaanse professor in de psychologie en psychiatrie, verbonden aan de Ohio University en wereldwijd erkend motivatieonderzoeker.

En in de Social Science citation index is Dr. Steven Reiss één van de meest vooraanstaande wetenschappelijke onderzoekers ter wereld. En Dr. Steven Reiss heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan bij duizenden internationale deelnemers naar de vraag “Wat is onze identiteit en wat drijft ons nu écht in dit leven?”. Of “Who am I and what makes me happy?. En dit empirisch onderzoek geeft aan dat de mens gestuurd wordt vanuit 16 motieven die bepalen wat we nodig hebben in ons leven.

 

The Science of Motivation™

My thesis is that human beings are motivated by purposes and values. The best way to understand people is in terms of their life purposes, goals, and values. This also is the best way to predict how people will behave at work, home, school, or on the athletic field…If you want to understand a person’s behavior, you need to determine what the person is trying to accomplish and what the person values. Not what you value, but what the person you are trying to understand values. We have created a powerful method, called the Reiss Motivation Profile®, of determining an individual’s purposes and values.”

Professor Steven Reiss, PhD

Het Reiss Motivation Profile® (RMP) is het onafhankelijk, wetenschappelijk motivatie-onderzoek van prof. Steven Reiss Phd.

De RMP-test is de eerste valide intrinsieke motivatietest die Reiss en zijn universitair team ontwikkelden om iemands intrinsieke motivatie en waarden in kaart te brengen. Het RMP voldoet aan de 5 hoogste wetenschappelijke criteria voor valide wetenschappelijke testen.

Het Reiss Motivatie Profiel®

Wat ons motiveert zijn 16 intrinsieke motivatoren, de motor achter ons gedrag!

Het Reiss Motivation Profile is de enige empirisch wetenschappelijk verantwoorde persoonlijkheidstest die mensen niet indeelt in categorieën of persoonlijkheidstypen, maar de unieke, individuele identiteit van elk individu visueel in kaart brengt.

En het Reiss Motivation Profile toont dus het individuele, karakteristieke motief- en waardenprofiel van een individu en is daarmee dus te zien als een unieke vingerafdruk.

 

De vragen die een antwoord krijgen!

 • Wat motiveert ons?
 • Waarom doe ik wat ik doe?
 • Wat geeft mij diepere betekenis?
 • Wat is wezenlijk belangrijk in mijn leven?
 • Welke kernwaarden wil ik kunnen ervaren?
 • Hoe kijk ik naar de ander en hoe kijkt de ander naar mij?
 • Welke professionele of persoonlijke keuzes maak ik best om een zinvol leven te leiden?
 • Waarom voel ik mij in deze context helemaal mezelf en voel ik in andere situaties stress?
 • Waarom voel ik in de ene situatie frustratie, terwijl een andere situatie me intens motiveert?

 

Value Based Happiness

Deze 16 motieven bepalen wat voor ons leven belangrijk is en waar we in ons leven naar willen streven.

En deze motieven bepalen eveneens welk beeld we van onszelf hebben en tegelijkertijd hoe we een ander zien en ervaren.

En wanneer we onze motieven om de ene of andere reden niet kunnen beleven, dan ervaren we een gevoel van gemis en stress.

En inzicht in onze eigen motieven geeft ons dus een zeer krachtig hulpmiddel om bewust ons leven in eigen hand te nemen en in evenwicht met onszelf te leven!

Power

Independence

Curiosity

Acceptance

Order

Saving

Honor

Idealism

Social Contact

Family

Status

Vengeance

Romance

Eating

Physical Activity

Tranquility

Ik wil meer weten over RMP »»

WAT VERTELT JOUW Reiss Motivatie Profiel

Wat dit motivatieprofiel oplevert!

 • inzicht in welke 16 basisbehoeftes jij nodig hebt om een tevreden en zingevend leven te leiden met veel meer levenskwaliteit,
 • inzicht aan welke motieven jij best prioriteit geeft wil jij een een tevreden en motiverend leven leven,
 • inzicht in welke activiteiten jouw motivatie onder druk zetten of aan jouw energie vreten,
 • inzicht in welke activiteiten zinvol zijn voor jouw motivatie en jouw energie,
 • inzicht in jouw manier van handelen in bepaalde situaties,
 • inzicht in hoe jij op de ander en de ander op jou reageert,
 • inzicht in de keuzes die vanaf nu beter bij jou passen,
 • inzicht in de keuzes die jij tot nu toe hebt gemaakt,
 • inzicht in de bronnen van mogelijke onrust.
Ik wil meer weten over RMP »»

VOOR WIE DIT Reiss Motivatie Profiel IS BESTEMD

 • voor iedereen die inzicht wil verwerven in zijn intrinsieke motivatoren
 • voor iedereen die wil ontdekken waarom hij of zij in bepaalde situaties frustratie of stress ervaart
 • voor iedereen die wil weten welke stappen hij kan ondernemen om privé of professioneel een zinvoller en evenwichtiger leven te leiden
 • voor partners die elkaar fundamenteel willen kunnen begrijpen
Als leidinggevende krijg je inzicht in:
 • de werking van intrinsiek motiveren,
 • hoe de motivatiedynamiek het individuele gedrag van jouw medewerker en jouw team bepaalt,
 • welke levensmotieven bepalen waarom we iets doen of vermijden,
 • waarom jouw medewerkers sensitief kunnen reageren in situaties die te maken hebben met:
  • het verwerken van kritiek of afwijzing,
  • het omgaan met confrontatie en agressie,
  • onzekerheid en toekomstige veranderingen.
   
Als leidinggevende krijg vervolgens je technieken en leer je vaardigheden aan om:
 • jouw medewerkers duurzaam te motiveren,
 • jouw medewerkers te coachen in die taken of domeinen die de medewerker vandaag eerder van zich afschuift of demotiveert,
 • hermotiveren van mogelijk gefrustreerde of gedemotiveerde medewerkers,
 • het creëren van een motiverende en psychologisch veilige werkomgeving,
 • duurzaam engagement op te bouwen op basis van hun RMP, zodat zij hun talent en potentieel optimaal kunnen benutten, zodat jij hun prestaties kan optimaliseren met als eindresultaat een hoge mate van tevredenheid en motivatie binnen jouw team.
   
Met betrekking tot jouw persoonlijke ontwikkeling ontdek je eveneens:
 • jouw persoonlijke missie of purpose,
 • de match of mogelijke mismatch tussen jouw missie en die van jouw bedrijf,
 • hoe jij jouw missie kunt aligneren met de missie van jouw bedrijf,
 • jouw persoonlijke leiderschapsstijl en de belangrijkste schaduwzijden ervan,
 • een op jouw RMP motivatieprofiel afgestemde manier om jouw stijl aan te passen in functie van de noden van jouw team,
 • hoe jij in moeilijke emotioneel geladen situaties jouw emotionele of impulsresponsen onder controle kan houden.
De juiste persoon, op de juiste plaats, wordt een haalbare kaart dankzij RMP:  
 • weet welke werkomgeving jouw medewerkers motiveert,
 • weet welke aanpak en leiderschapsstijl zal werken,
 • weet welke aanpak frustratie zal teweegbrengen,
 • weet hoe welzijn te creëren bij jouw medewerkers,
 • weet waarom jouw medewerkers uitvalt en weet welke domeinen hiervoor risico verhogend zijn,
 • detecteer in een oogopslag die situaties die jouw medewerkers stress en spanning bezorgen,
 • inzetbaar bij de persoonlijke ontwikkeling aangaande hun talenten om die ontwikkeldomeinen te bepalen die er echt toe doen,
 • weet wat het team nodig heeft met betrekking tot emotionele veiligheid,
 • weet hoe de medewerkers zullen reageren op verhoogde prestatiedruk of regelmatige veranderingen.
Betere transformatie tijdens jouw coachings dankzij RMP:
 • identificeren van individuele (hulp)bronnen is eenvoudiger, zowel naar inhoud, prioriteit, als naar hoeveelheid of frequentie ervan!
 • talent en potentieel sneller activeren, door inzicht in de zingevende context, nodig door de coachee,
 • coachee leert zijn eigen behoeften herkennen, benoemen, begrijpen en aanvaarden, zodat zelfsturing toegankelijker wordt,
 • de behoeften van anderen (collega’s, partner, baas, kinderen,…) herkenen, waardoor begrijpbaar en gemakkelijker te aanvaarden,
 • met je eigen schaduwzijden omgaan, die eigen zijn aan jouw motivatieblauwdruk maakt transformatie op elk niveau mogelijk.
Voordelen bij transformationeel leidinggeven dankzij RMP:  
 • beschik als leidinggevende over een zeer efficiënt instrument en methode voor werknemersmotivatie,
 • motiveer je medewerkers intrinsiek, en dit zowel individueel als in team,
 • hou optimaal rekening met wat jouw medewerkers fundamenteel nodig hebben om gemotiveerd en duurzaam te presteren,
 • ontdek in welke mate hun eigen motivatieblauwduk hun leiderschapsstijl beïnvloedt,
 • ontdek welke schaduwzijden verantwoordelijk zijn voor een verhoogd risico aan stress of burn-out en hoe ze hieraan kunnen ontsnappen,
 • RMP speelt in om de fundamentele waarden van de medewerker, die aan de basis liggen voor het hanteren van een transformationele leiderschapsstijl.
Voordelen voor de individuele medewerkers dankzij RMP:  
 • het zelfbewustzijn van jouw medewerkers neemt toe,
 • taken worden toegewezen in overeenstemming met de innerlijke behoeften van jouw werknemers,
 • de zelfacceptatie van jouw werknemers neemt toe,
 • verhoogd empathisch vermogen, in het bijzonder bij eerder zakelijk of technische profielen,
 • verminderd uitvalrisico voor emotioneel gevoeligere of burn-out gevoelige medewerkers,
 • doelgericht het potentieel van jouw werknemers ontwikkelen.
Resultaten binnen werving & selectie dankzij RMP:
 • het profiel van de ideale kandidaat to veel beter communiceren,
 • het nodige potentieel van de kandidaat veel duidelijker afbakenen,
 • de tijdstabiele persoonlijkheid van de kandidaat en niet het veranderlijk gedrag analyseren,
 • de kansen om de juiste kandidaat te vinden die past in de waarden van de organisatie of het team vergroten,
 • naast knowhow en competentie beschik je over een valide inzicht in wat deze medewerker duurzaam motiveert,
 • door de hoge voorspelbaarheid van het RMP weet jij hoe deze kandidaat zich op langere termijn zal gedragen en wat hem zal demotiveren.
Onderwijsdeskundigen en leerlingenbegeleiders krijgen vat op een motiverende studiekeuze of loopbaan dankzij RMP
 • bepaal welke studiekeuze best past bij de motivatiedynamiek van deze leerling of student,
 • bepaal welke studiekeuze effectief uitzicht geeft op een duurzaam motiverende job,
 • bepaal welke leeromgeving of aanpak deze leerling nodig heeft om tot goede resultaten te komen,
 • bepaal welke aanpak nefast zal werken op de motivatie van deze student, wat voor vervroegd uitvallen kan zorgen,
 • bepaal hoe onderpresteren in school vermeden kan worden, zodat goede resultaten mogelijk zijn.
Jouw kinderen waarden georiënteerd opvoeden dankzij RMP:
 • leer de psychologische behoeftes kennen van jouw kinderen,
 • ontdek wat wezenlijk belangrijk is voor jouw kinderen,
 • voed jouw kinderen op tot evenwichtige volwassenen door ze intrinsiek te motiveren,
 • ontdek in welke motieven jij wezenlijk van jouw kinderen verschilt en hoe hiermee best om te gaan,
 • krijg inzicht in elkaars motivatieprofiel en waardenpatroon, en leer elkaar fundamenteel te begrijpen,
 • laat het wederzijds respect en vertrouwen in elkaar hierdoor groeien,
 • jouw kinderen optimaal bijstaan tijdens het leren en studeren,
 • vermijd onderpresteren in school, zodat goede schoolresultaten mogelijk zijn.
Liefdespartners dichter bij elkaar dankzij RMP
 • elkaars psychologische behoeftes leren kennen,
 • ontdek wat wezenlijk belangrijk is binnen deze relatie,
 • leren in welke motieven ze wezenlijk van elkaar verschillen,
 • elkaar fundamenteel leren begrijpen door inzicht in elkaars REISS-motivatieprofiel en waardenpatroon,
 • versterken van het wederzijds respect en vertrouwen in elkaar,
 • met emotioneel moeilijke situaties tot veel beter leren omgaan, omdat ze begrijpen waarom een bepaalde situatie zo fundamenteel belangrijk is voor hun partner.
Van geleefd worden naar bewust en zinvol leven!  
 
Intrinsieke motivatie is het tot uiting brengen van je kernwaarden” ~ Professor Steven Reiss, Phd  
 
  Onze kernwaarden motiveren ons om in ons leven uit te drukken wat we écht belangrijk vinden. Mensen streven hun fundamentele verlangens na om geen andere reden dan wat ze willen. Het levensmotief 'Orde', bijvoorbeeld, motiveert ons om ons leven te organiseren omdat we intrinsiek waarde hechten aan structuur; terwijl het levensmotief 'Acceptatie' ons motiveert om kritiek te vermijden omdat we intrinsiek waarde hechten aan aanvaarding.   
 
Jouw innerlijk kompas: gemakkelijker de juiste keuzes maken in een complexe en veeleisende wereld! Inzicht in de dynamiek van jouw Reiss Motivation Profile® helpt je om jouw richting in het leven te ontdekken. Daarom is het RMP bijzonder interessant om de volgende cruciale levensvraag te beantwoorden: welke professionele of persoonlijke keuzes maak ik om een zinvol, vervullend en duurzaam gemotiveerd leven te leiden?   
 
Het Reiss Motivatie Profiel® geeft inzicht in wat jij écht nodig hebt in jouw leven, in jouw werk en in al jouw relaties (werk, privé, vrienden, enz.).   
 
Jouw individuele RMP visualiseert in een grafiek hoe jij prioriteit geeft aan elk van de 16 wetenschappelijk afgeleide levensmotieven.   
 
Jouw RMP geeft je inzicht in:
 1. jouw individuele kernwaarden, drijfveren, aspiraties en levensmotieven: wie jij bent en wat jij écht nodig hebt,
 2. hoe jij anderen percipieert of ervaart,
 3. hoe anderen jouw ervaren,
 4. jouw kernwaarden en valkuilen en hoe die te vermijden.
 
 
Tijdens de sessies leer jij eveneens:
 • bewuster denken en handelen vanuit een verhoogd zelfinzicht,
 • de drijfveren begrijpen achter het gedrag van jouw collega’s, partner, vrienden of kinderen,
 • je comfortzones en valkuilzones kennen en hoe jij met meer psychologische vrijheid dingen kan realiseren,
 • praktische eenvoudige tools gebruiken om jouw mentale veerkracht te versterken.
Extreme prestatieomgeving, zoals in de sport, dankzij RMP:
 • naast de fysieke atletische kracht, is de mentale en emotionele weerbaarheid van de sporter beslissend om onder massale druk topprestaties neer te kunnen zetten,
 • de emotionele stabiliteit van de sporter bepalen met RMP,
 • een aangepast trainingsprogramma aan de individuele behoeften van elke sporter,
 • vaststellen van de factoren die een positieve en/of negatieve invloed hebben op de sporter,
 • synergie bereiken tussen de trainer, de sporter, het team en de omkaderende functie,
 • blootleggen van de discrepantie tussen trainer, coach en sporter, en welke aanpak en stijl van coachen nefaste gevolgen zal hebben op het resultaat van de sporter,
 • de sporter leert hoe hij zichzelf blijvend kan motiveren dankzij RMP.
Teams zijn effectiever dankzij RMP:  
 • verdeel de taken in overeenstemming met wat het teamlid zingevend vindt en bijgevolg ook écht energie geeft,
 • bereikt sneller synergiën en onderlinge samenwerking binnen jouw teams,
 • teamleden begrijpen elkaar zonder elkaar te veroordelen,
 • teamleden begrijpen elkaars motivatie en waarden en kunnen er rekening mee houden,
 • binnen het team zijn er merkelijk minder conflicten  en is er meer acceptatie,
 • nieuwe teamleden uitkiezen via hun motiverende selectie,
 • snellere integratie van nieuwe teamleden in de bestaande motivatiedynamiek.
Vernieuwende approach in de verkoop en (neuro-)marketing dankzij RMP
 • de behoeften en de intrinsieke motieven van de klant worden vastgesteld waaraan het product moet voldoen,
 • de sales of marketing expert kan inspelen op de drijfveren en behoeften van hun (potentiele) klanten,
 • reclamecampagnes kunnen worden ontworpen op basis van onbewuste behoeften van hun (potentiele) klanten,
 • neuromarketing toepassingen zijn mogelijk o.w.v. info over de amygdalagevoelige motieven in het RMP,
 • de strategische positionering van het merk wordt vereenvoudigd.
Resultaten in het wervingsproces dankzij RMP:
 • het profiel van de ideale kandidaat to veel beter communiceren,
 • het nodige potentieel van de kandidaat veel duidelijker afbakenen,
 • de tijdstabiele persoonlijkheid van de kandidaat en niet het veranderlijk gedrag analyseren,
 • de kansen om de juiste kandidaat te vinden die past in de waarden van de organisatie of het team vergroten,
 • naast knowhow en competentie beschik je over een valide inzicht in wat deze medewerker duurzaam motiveert,
 • door de hoge voorspelbaarheid van het RMP weet jij hoe deze kandidaat zich op langere termijn zal gedragen en wat hem zal demotiveren.

WAT NOG MEER

Alex Peeters en Marleen Devisch van GROEI ACADEMIE BV werken samen met Wim Olbrechts, CEO van RMP BENE, ofwel RMP België-Nederland.

En wanneer ook jij interesse hebt in jouw uniek motivatieprofiel, kan je door Alex of Marleen, beide Officiële Reiss Motivation Profile® Master, jouw Reiss Motivation Profile® laten opmaken en duiden.

Reiss Motivation Profile®

If you want to change behavior, you need to understand how motivation works”

3 redenen om te kiezen voor het Reiss Motivation Profile® -The Science of Motivation

1. DE WETENSCHAPPELIJKE STATUS

The Science of Motivation™

What makes the list of 16 basis desires unique is its scientific status. We did not start by making up a list of basic desires and then setting out to validate our analysis. Instead we empirically discovered the 16 basic desires on what diverse groups of people from multiple countries and various continents told us about their own personal motives.” ~ Professor Steven Reiss, PhD

Op basis van verzamelde feiten

In plaats van theoretische vragen te construeren over wat iemand mogelijk motiveert verzamelde het Reiss team gedurende vele jaren data over wat respondenten uit 23 landen in drie continenten (Azië, Europa, Noord-Amerika) écht belangrijk vinden in hun leven en hen motiveert om die zaken te bereiken. Het resultaat van deze data leverde 16 thema’s op: de 16 intrinsieke motivatoren. Reiss’ 16 basismotieven is het eerste empirisch vastgestelde inzicht in de fundamentele menselijke behoeften en intrinsieke motivatoren.

Jarenlang onderzoek

Het Reiss universitair team verzamelde jarenlang data. Het onderzoek zelf nam 7 jaren in beslag, omdat de wetenschapper Reiss nauwkeurige en accurate resultaten wilde bereiken. Dit was onder meer mogelijk omdat het onderzoek geen commerciële bedoeling had, maar een zuiver wetenschappelijke bedoeling.

Onafhankelijk motivatieonderzoek

Het Reiss Motivation Profile® is het eerste empirisch wetenschappelijk motivatieonderzoek door het team onder leiding van professor Steven Reiss van de Ohio State University. Het onderzoek werd niet gefinancierd door commerciële bedrijven of voor commerciële doelen. De resultaten worden niet aangepast om commerciële of privé doelen.

Enkel wetenschappelijk doel en geen commercieel doel

Het Reiss motivatieonderzoek had geen commerciële bijbedoelingen, zoals wel vaak het geval is bij zogenaamde business tools of persoonlijkheidstesten. De vele praktische wereldwijde toepassingen van het RMP zijn het gevolg van het uitmuntend wetenschappelijk Reiss onderzoek en niet de aanleiding ervan.

Uitzonderlijke valide en betrouwbare resultaten

Het Reiss Motivation Profile® voldoet aan de 5 criteria voor een wetenschappelijk valide test:
 1. Construct validiteit (construct validity)
 2. Betrouwbaarheid van de meting (measurement reliability)
 3. Sociale wenselijkheid (social desirability)
 4. Gelijktijdige validiteit (concurrent validity)
 5. Criteriumvaliditeit (criterion validity)
De resultaten het RMP zijn betrouwbaar en stabiel in de tijd. Dat werd bevestigd door een test-hertestmethode met een betrouwbaarheid van de 16 schalen tussen 0,69 en 0,88 en de interne consistentie – gemeten door Cronbachs alfa – tussen 0,71 en 0,92. Aangenomen wordt dat alle waarden boven 0,7 duiden op een zeer goed resultaat. De zogenaamde “sociale wenselijkheid” is minder dan drie procent. Deze waarde beschrijft in hoeverre een persoon die de test neemt de uitkomst kan beïnvloeden door berekende gewenste antwoorden te geven. De impact van dit effect, gemeten op de schaal Marlowe-Crowne Social Desirability Schaal (MCSD’s), bedraagt minder dan 3% en is dus zeer klein.

Scientific articles (selectie):

 • Reiss, S., & Havercamp, S. M. (1998). Toward a comprehensive assessment of fundamental motivation. Psychological Assessment, 10, 97-106.
 • Havercamp, S. M., & Reiss, S. (2003). A comprehensive assessment of human strivings: Test-retest reliability and validity of the Reiss Profile. Journal of Personality Assessment, 81, 123-132.
 • Reiss, S. (2004). Multifaceted nature of intrinsic motivation: The theory of 16 basic desires. Review of General Psychology, 8, 179-193.
 • Reiss, S., & Havercamp, S. M. (2005). Motivation in development context: A new method of studying self-actualization. Journal of Humanistic Psychology, 45, 41-53.

Publicatie in prestigieuze tijdschriften

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in 17 wetenschappelijke tijdschriften (waarvan 3 in het prestigieuze tijdschrift APA) en in drie boeken, waaronder het boek “Who Am I? The 16 Basic Desires That Motivate Our Action and Define Our Personalities”, gepubliceerd in 2000.

2. Unieke vingerafdruk van iemands motivatie- en waardenpatroon

Het Reiss Motivation Profile® is de wetenschappelijk verantwoorde persoonlijkheidstest die mensen niet indeelt in categorieën, kleurgroepen of persoonlijkheidstypen, maar de test brengt het unieke, individuele motief- en waardenpatroon van een individu in kaart. Het profiel is dus te zien als een unieke vingerafdruk van wat iemand wezenlijk belangrijk vindt en nodig heeft om een zingevend en motiverend leven te leiden. Het geeft inzicht in de redenen of de motor achter ons gedrag.

3. Gausscurve-verloop: jouw individuele motivatie vergeleken met de wereldpopulatie én landennorm voor België en Nederland

Het RMP® beschrijft welke basisbehoeftes in welke mate voor iemand belangrijk zijn. Deze basisbehoeftes of

motieven zijn universeel aanwezig, maar niet iedereen heeft evenveel behoefte aan de verschillende motieven. Aan de hand van het beantwoorden van een set vragen wordt voor elke basisbehoefte een score (zie ook verder) berekend. Deze score geeft de individuele behoefte weer in vergelijking met andere mensen in de wereld. Omdat het RMP® een gausscurveverloop kent, geeft het profiel dus eveneens inzicht in de persoonlijke positie van iemands waarden- en motivatiepatroon in vergelijking met de populatie.

Je krijgt dus niet alleen inzicht in je persoonlijke motivatie als man/vrouw/X maar ontdekt tegelijkertijd hoe anders jij gemotiveerd bent dan jouw collega, leidinggevende, partner of kind… vergelijking met de wereldnorm en BENE landennorm

The Reiss Motivation Profile® speaks for itself

There is no doubt that the Reiss Motivation Profile® is the only psychometric tool on the market that can generate accurate, unique, meaningful, comparable and broadly applicable insights.

Though a lifetime of research, Professor Steven Reiss has developed a ground-breaking methodology to measuring the intrinsic motivators of an individual.

Vergelijking van het Reiss Motivation Profile® en CliftonStrengths Assessment

Het vergelijken van het Reiss Motivation Profile® met de CliftonStrengths Assessment (voorheen Clifton StrengthsFinder) is een uitdagende taak, omdat het lijkt op het spreekwoordelijke probleem van het vergelijken van appels met sinaasappels. De twee instrumenten zijn op een aantal belangrijke punten verschillend.

Welke impulsen hebben geleid tot de ontwikkeling van elk instrument?

De studie van de motivatie is gebaseerd op het fundamentele concept dat psychologische behoeften het menselijk gedrag aansturen. Eerdere motivatietheoretici probeerden deze behoeften te identificeren door middel van subjectieve methoden zoals het observeren van primitieve stammen en het analyseren van gemeenschappelijke thema's in verhalen die over dubbelzinnige tekeningen worden verteld.

Professor Steven Reiss erkende dat deze eerdere inspanningen te lijden hadden onder het ontbreken van een wetenschappelijke maatstaf en ontwikkelde een gestandaardiseerde test, het Reiss Motivatieprofiel® , met als doel een wetenschappelijk verantwoorde beoordeling te geven van wat mensen motiveert - met andere woorden, om de universele drijfveren van de menselijke natuur te identificeren.

Donald Clifton was van mening dat psychologen zich te veel richten op zwakke punten in plaats van op sterke punten. Hij vroeg zich af: "Wat zou er gebeuren als we zouden onderzoeken wat goed is voor mensen tegenover wat fout is voor mensen", en besloot de eigenschappen te bestuderen die succesvolle en niet-succesvolle mensen van elkaar onderscheiden. De CliftonStrengths Assessment is dus gebaseerd op het standpunt van Donald Clifton, dat zich richten op persoonlijke talenten in plaats van zwakke punten centraal staat bij het maximaliseren van het potentieel.

Test versus beoordeling

Het RMP is een normatieve test. De scores van een respondent worden vergeleken met die van andere testrespondenten - dat wil zeggen met een normatieve groep. Het RMP heeft zowel aparte landennormen als aparte geslachtsnormen. Bijvoorbeeld de antwoorden van een mannelijke respondenten in de Verenigde Staten worden vergeleken met die van andere Amerikaanse mannen. Op dezelfde manier worden de reacties van een vrouwelijke testnemer in Finland vergeleken met die van andere Finse vrouwen. Een normatieve test zoals het RMP maakt vergelijkingen tussen de individuen mogelijk. Normatieve tests zijn de algemeen aanvaarde methode die worden gebruikt om persoonlijkheid, intelligentie en prestatie te meten.

De CliftonStrengths is een ipsatieve beoordeling. De zelf geïdentificeerde talenten van een respondent worden met elkaar vergeleken, niet met een normatieve groep. Ipsatieve beoordelingen zoals de CliftonStrengths laten geen vergelijkingen toe tussen testnemers. De uitgeverij 2.0 Technisch verslag stelt: "Het KSF is niet ontworpen of gevalideerd voor gebruik bij de selectie van werknemers... Aangezien KSF-feedback wordt gegeven om de intrapersoonlijke ontwikkeling te bevorderen, worden vergelijkingen tussen profielen van personen ontmoedigd.”

Welke resultaten levert elk instrument op?

Het RMP meet de motivatie. Specifiek meet de test de intensiteit van de motivatie van een individu van zwak tot sterk voor elk van de 16 schalen. De antwoorden van de testnemer worden vergeleken met normen die gebaseerd zijn op 79.888 respondenten in 23 landen op drie continenten, wat een standaardscore oplevert voor elk van de 16 motieven. Een standaardscore die in de bovenste 20 procent van de bevolking valt, wordt geacht een sterke behoefte aan die basiswens aan te tonen, terwijl een standaardscore die in de onderste 20 procent van de bevolking valt, wordt geacht een zwakke behoefte aan die specifieke wens aan te geven. Het RMP beschrijft dus het motivatieprofiel van een individu op basis van hoe deze persoon zich verhoudt tot anderen. Als een individu bijvoorbeeld scoort als iemand met een sterke behoefte aan Power (de behoefte aan invloed en leiderschap), dan weten we dat zijn behoefte aan prestatie en dus zijn wens om hard te werken groter is dan 80 procent van de bevolking.

De CliftonStrengths Assessment is bedoeld om de talenten van een persoon te evalueren. Het meet niet de motivatie van een persoon. Het geeft eerder een rangvolgorde van de top vijf van talent-thema's van een individu.

Het probleem met deze aanpak is dat we niet weten of het individu echt uitzonderlijk is in die eigenschappen. Als Achiever bijvoorbeeld een van de top vijf talent-thema's van een testnemer is, dan betekent dit alleen dat zijn verlangen om hard te werken een relatieve kracht is in vergelijking met zijn andere talenten. Of hij al dan niet een harde werker is in vergelijking met zijn collega's, weten we dan niet.

Wat zijn de toepassingen van het instrument?

Het RMP wordt gebruikt in een aantal settingen, waaronder bedrijfs-, school-, sport- en relatiebegeleiding. Zo wordt de test bijvoorbeeld toegepast bij het opleiden van leiders, het ontwikkelen van personeel, het opbouwen van effectieve teams, het screenen van sollicitanten, het beoordelen van de motiverende redenen voor academische ondermaatse prestaties, het adviseren van studenten over college- en loopbaankeuzes, het in staat stellen van sporters om topprestaties te leveren door het begrijpen van hun neigingen onder de stress van de concurrentie, en het identificeren van de verschillen in waarden die ten grondslag liggen aan chronische conflicten in relaties.

Volgens de uitgever is de CliftonStrengths een instrument voor zelfbewustzijn dat bedoeld is "om persoonlijke ontwikkeling en groei te bevorderen". Er worden suggesties gedaan om het individu in staat te stellen zijn talenten te ontwikkelen tot sterke punten door het verwerven van vaardigheden en kennis.

Gezien het feit dat het een ipsatieve beoordeling is, kan het niet worden gebruikt om individuen te vergelijken en heeft het dus beperkte toepassingen. Zo is de CliftonStrengths bijvoorbeeld niet geldig voor gebruik bij personeelsselectie, teambuilding en conflictoplossing.

Kan het instrument wereldwijd worden gebruikt?

Het RMP is beschikbaar in 19 talen. De CliftonStrengths Assessment is beschikbaar in 25 talen.

Wie was de ontwikkelaar?

Het RMP is door professor Steven Reiss ontwikkeld om de kennis over de menselijke natuur te bevorderen, niet om commerciële redenen. Na het behalen van zijn Bachelorsdiploma aan het Dartmouth College, behaalde Dr. Reiss een Doctoraatsdiploma in psychologie van Yale University. Zijn opleiding omvatte ook een fellowship aan Harvard University. In het begin van zijn carrière ontwikkelde Professor Reiss de Anxiety Sensitivity Index, een test die is vertaald in meer dan 20 talen en die op grote schaal gebruikt bij de beoordeling van angststoornissen. Zijn werk op het gebied van ontwikkelingsstoornissen werd erkend met vijf nationale onderscheidingen, en hij gaf uitnodigende gesprekken in meer dan tien landen. Het overlijdensbericht van professor Reiss werd gepubliceerd in de American Psychologist, een eer die wordt toegekend aan zeer weinig psychologen - alleen degenen die geacht worden aanzienlijke vooruitgang te hebben geboekt in het veld.

Donald O. Clifton ging naar de Universiteit van Nebraska waar hij zijn Bachelor- en Masterdiploma's behaalde. Na een carrière als docent aan de Universiteit van Nebraska richtte de heer Clifton een bedrijf op om organisaties te helpen bij de selectie van werknemers, een bedrijf dat later Gallup heeft overgenomen. Als voorzitter van Gallup creëerde de Clifton StrengthsFinder (nu de CliftonStrengths Assessment genoemd). De American Psychological Association eerde Clifton met een 'lifetime achievement award' als "de vader van de op krachten gebaseerde psychologie en de grootvader van de positieve psychologie".

Samengevat is het RMP de duidelijke keuze voor cliënten die op zoek zijn naar een genormeerde motivatietest die vergelijkingen tussen respondenten mogelijk maakt en die een brede toepassing heeft op het bedrijfsleven, scholen, sport en relaties.

Maggi M. Reiss, President

IDS Publishing Corporation – RMP Global

(vertaald met goedkeuring uit het Engels)

Vergelijking van het Reiss Motivation Profile® en DiSC

Soms wordt ons gevraagd hoe het Reiss Motivation Profile® (RMP) zich verhoudt tot het DiSC. Op basis van een overzicht van de literatuur van de uitgeverij en antwoorden op specifieke vragen die we aan de uitgeverij hebben gesteld, kunnen we deze inzichten bieden.

Wat beoogt de test te meten?

Het RMP heeft als doel om de motieven van een individu te meten - wat professor Steven Reiss levensmotieven of psychologische behoeften (basic desires) noemde. Volgens de theorie van 16 intrinsieke motivatoren bepalen onze motieven onze waarden, beïnvloeden ze de ontwikkeling van onze persoonlijkheidskenmerken en voorspellen ze ons gedrag.

De DiSC meet gedragspatronen. Het meet geen motivatie.

Hoe is de test ontwikkeld?

Het RMP is wetenschappelijk ontwikkeld. Professor Reiss heeft bij de ontwikkeling van het RMP geen a priori benadering gebruikt. Dat wil zeggen dat hij niet is begonnen met vooropgezette ideeën over de universele doelen die iedereen motiveren. Hij heeft het RMP ontwikkeld met behulp van een empirische (wetenschappelijke) benadering. Hij bedacht een vragenlijst met 328 items over wat iemand zou kunnen motiveren en gebruikte vervolgens factoranalyse om de resultaten te interpreteren. Drie verkennende factorstudies en één bevestigende factorstudie, elk met een andere steekproef van proefpersonen, toonden aan dat 128 items gegroepeerd konden worden in verschillende schalen. Kortom, professor Reiss liet gegevens toe om de motieven te bepalen.

De DiSC is gebaseerd op de overtuiging van William Marston dat de gedragsuitdrukking van emoties in vier primaire types kan worden ingedeeld. Walter V. Clarke ontwikkelde een Self Discription beoordeling op basis van Marston's gedragsmodel, en toen creëerde John Geier de DiSC met behulp van de zelfbeschrijvingsmethode en informatie verzameld door middel van klinische interviews. In antwoord op een directe vraag stelde de uitgever: "De DiSC heeft geen empirische benadering."

Welke resultaten levert de test op?

Het RMP meet voor elk van de 16 schalen de intensiteit van de motivatie van een proefnemer van zwak naar sterk. Terwijl eerdere motivatietheoretici in algemene termen van motivatie en persoonlijkheid spraken, was Professor Reiss de eerste om een conceptueel platform te bedenken dat motieven koppelt aan specifieke eigenschappen. Volgens professor Reiss staat de intensiteit van de motivatie centraal bij het begrijpen van de ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken. Hoewel iedereen gemotiveerd is door dezelfde 16 doelen, is datgene wat ons individueel maakt, hoeveel we van elk van die doelen willen. Kortom, het RMP geeft weer hoe een individu de 16 universele motivatoren priorireet. Het RMP geeft een beoordeling van persoonlijkheidskenmerken langs een continuüm, wat de methode is waaraan onderzoekers de voorkeur geven.

De DiSC classificeert een testnemer in één van de vier verschillende typen. De typen zijn gebaseerd op Marston's noties over gedragsverschillen tussen mensen en niet op wetenschappelijke gegevens die suggereren dat deze vier typen individualiteit kunnen verklaren. Individuele verschillen - of we nu persoonlijkheidskenmerken meten zoals sociabiliteit of fysieke eigenschappen zoals lengte - worden beter weergegeven door een continuüm dan door een categorie.

Is de test onafhankelijk gevalideerd?

Testauteurs en testuitgevers leveren gegevens om de betrouwbaarheid en validiteit van hun beoordelingen aan te tonen. Dit geldt zowel voor het RMP als voor het DiSC. Alleen het RMP is echter gevalideerd door onafhankelijke onderzoekers. Gepubliceerde studies zijn uitgevoerd door onderzoekers in Canada (Professor Thomas Mengel van de Universiteit van New Brunswick), Finland (Professor Päivi Mayor van de Tampere University of Applied Sciences, Marjaana Herlevi), Polen (Professor Agata Chudzicka-Czupala van de SWPS University of Social Sciences and Humanities, Agata Basek), en de Verenigde Staten (Professor John Froiland van de Universiteit van Noord-Colorado, Professor Kenneth R. Olson van Fort Hays University).

In antwoord op een directe vraag stelde de uitgever van het DiSC: "Hoewel we beoordelingen aanbieden aan onderzoekers die geïnteresseerd zijn in onafhankelijk DiSC-onderzoek, hebben we geen onderzoekers die hun validiteit/betrouwbaarheidsresultaten hebben ingediend voor publicatie in academische tijdschriften".

Kan de test wereldwijd worden gebruikt?

RMP is beschikbaar in 19 talen. Volgens de uitgever is de DiSC beschikbaar in 11 talen.

Wie was de ontwikkelaar van de test?

Het RMP is door professor Steven Reiss ontwikkeld om de kennis over de menselijke natuur te bevorderen, niet om commerciële redenen. Professor Reiss is opgeleid aan het Dartmouth College, Yale University en Harvard University. Naast het RMP ontwikkelde hij de Anxiety Sensitivity Index, een test die in meer dan 20 talen is vertaald en die veel gebruikt wordt bij de beoordeling van angststoornissen. Zijn werk op het gebied van ontwikkelingsstoornissen werd erkend met vijf nationale onderscheidingen, en hij was key note speaker in meer dan tien landen. Het overlijdensbericht van professor Reiss werd gepubliceerd in de Amerikaanse Psycholoog, een eer die wordt toegekend aan zeer weinig psychologen - alleen degenen die geacht worden aanzienlijke vooruitgang te hebben geboekt op dit gebied.

William Marston, die aan de Harvard Universiteit werd opgeleid, schreef een populair psychologieboek waarin hij zijn ideeën over het categoriseren van mensen in een van de vier typen naar voren bracht. Marston stond ook bekend als de uitvinder van de vrouwelijke superheld, Wonder Woman. Walter V. Clarke was een industrieel psycholoog die werkte in Human Resources en die een instrument voor personeelsselectie wilde ontwikkelen. John Geier studeerde af aan het Northwestern College en promoveerde vervolgens op de communicatietheorie aan de Universiteit van Minnesota. Hij vormde een bedrijf om het Personal Profile System® op de markt te brengen, wat het DiSC werd.

Samengevat is het RMP de duidelijke keuze voor klanten die op zoek zijn naar een wetenschappelijk ontwikkelde en onafhankelijk gevalideerde maatstaf voor wat mensen motiveert.

Maggi M. Reiss, President

IDS Publishing Corporation – RMP Global

(vertaald met goedkeuring uit het Engels)

Vergelijking van het Reiss Motivation Profile® en MBTI

Verschillende mensen in onze wereldwijde RMP-gemeenschap hebben gevraagd om een vergelijking van het Reiss Motivation Profile® met de Myers-Briggs Type Indicator. De volgende analyse is gebaseerd op een review van de website van de uitgeverij en verschillende wetenschappelijke artikelen.

Overzicht

Als persoonlijkheidstest is de MBTI niet uitgebreid, levert hij scores op die niet in overeenstemming zijn met de theorie van de verschillende persoonlijkheidstypes en mist hij zowel de betrouwbaarheid als de validiteit. Het RMP is daarentegen wetenschappelijk ontwikkeld, is gevalideerd door onafhankelijke onderzoekers en heeft een strenge peer-review ondergaan voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. Talrijke studies hebben bewijs geleverd voor de betrouwbaarheid en validiteit van elk van de 16 RMP-schalen.

Wat beoogt elke test te meten?

De MBTI is ontworpen als schaal voor het persoonlijkheidstype. Op basis van een theorie van de Zwitserse psychiater Carl Jung dat persoonlijkheidstypes worden gevormd door aangeboren voorkeuren voor extraversie versus introversie, denken versus voelen, sensing versus intuïtie, en oordelen versus waarnemen, beoordeelt de test welke van de 16 persoonlijkheidstypes het beste van toepassing is op een individu.

Het RMP is ontworpen om de motivatie te meten - specifiek, hoe een individu elk van de 16 basiswensen prioriteit geeft. Volgens de motivatietheorie van professor Steven Reiss bepalen onze basiswensen onze waarden, beïnvloeden ze de ontwikkeling van onze persoonlijkheidskenmerken en voorspellen ze ons gedrag.

Volledigheid van de analyse

Een analyse van de 93 items op de MBTI suggereert dat de test een smalle reeks persoonlijkheidskenmerken meet: Negentien items beoordelen de ordelijkheid, 17 items beoordelen de vriendelijkheid en 13 items beoordelen de nieuwsgierigheid. Meer dan de helft van de testvragen meet dus slechts drie kenmerken. Weinig of geen items hebben betrekking op de beoordeling van andere belangrijke persoonlijkheids-kenmerken zoals zelfvertrouwen, loyaliteit, eerlijkheid, vriendelijkheid, materialisme, soberheid, aandacht vragen en risico's nemen. Onafhankelijkheid, prestatie en agressie worden bijvoorbeeld slechts op één, één en drie punten beoordeeld - lang niet genoeg om geldig te zijn. Kortom, de MBTI geeft geen uitgebreide beoordeling van de persoonlijkheid.

Het RMP heeft 128 items die 16 basiswensen meten. De eerste opzet van de vragenlijst bevatte meer dan 500 items die elk denkbaar doel weerspiegelen dat iemand zou kunnen motiveren. Na deze lijst te hebben geparafeerd op 328 items door het elimineren van redundanties, heeft professor Reiss een serie studies uitgevoerd met vier afzonderlijke proefpersonen, waarbij hij een statistische techniek, de zogenaamde factoranalyse, heeft gebruikt om de gegevens te interpreteren. Het eindresultaat was 16 schalen, die elk uit acht items bestonden. Het RMP is dus een uitgebreide maatstaf, omdat de schalen gebaseerd zijn op een statistische analyse van hoe duizenden mensen reageerden op honderden items over wat hen motiveert.

Statistische structuur

De score van een testnemer op de MBTI is gebaseerd op zijn dominante voorkeur voor elk van de vier dimensies. Zo worden mensen bijvoorbeeld geclassificeerd als extroverte (E) of introverte (I). Als dit classificatiesysteem geldig zou zijn, zouden we verwachten dat de testscores op de MBTI twee verschillende curven zouden opleveren - een curve die alle extroverte personen vertegenwoordigt, en de andere curve die alle introverte personen vertegenwoordigt - met weinig of geen overlapping tussen de twee. Met andere woorden, we zouden een bimodale verdeling van de scores verwachten in plaats van een normale verdeling van de scores. In feite zijn de scores op de MBTI niet bimodaal verdeeld. De meeste mensen scoren ergens tussen de twee uitersten, wat suggereert dat de score van een testnemer die als E geclassificeerd is, vrij gelijkaardig kan zijn aan die van een testnemer die als I geclassificeerd is.

Het RMP meet persoonlijkheidskenmerken langs een continuüm, de methode waaraan onderzoekers de voorkeur geven. Voor elk van de 16 schalen zijn de scores van de meeste testnemers geclusterd rond het gemiddelde, waarbij steeds minder scores worden gevonden naarmate men verder van het gemiddelde afgaat. De RMP-scores worden dus normaal verdeeld, wat consistent is met waarnemingen van het werkelijke gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de schaal voor Sociaal Contact. De meeste mensen - mensen met een gemiddeld verlangen naar sociaal contact - vertonen een mix van eigenschappen die kenmerkend zijn voor extroverte en introverte mensen; de ene keer zijn ze vriendelijk en uitgaand, de andere keer zijn ze privé en serieus. Een paar mensen - mensen met een sterk verlangen naar sociaal contact - zijn bijna altijd vriendelijk en uitgaand, omdat ze proberen hun mogelijkheden voor peer companionship te maximaliseren. Ook een paar mensen - mensen met een zwak verlangen naar sociaal contact - zijn bijna altijd privé en serieus, omdat ze de meeste mogelijkheden voor interactie met leeftijdgenoten proberen te vermijden.

In tegenstelling tot de MBTI levert de statistische structuur van het RMP gegevens op die in overeenstemming zijn met de onderliggende theorie dat persoonlijkheids-kenmerken normaal worden verdeeld.

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid verwijst naar de mate waarin een test stabiele en consistente resultaten oplevert. Twee veel voorkomende manieren om de betrouwbaarheid van een test te beoordelen zijn test-hertest en interne consistentie. De betrouwbaarheid van een test-hertest meet de consistentie van de resultaten wanneer dezelfde test wordt herhaald bij dezelfde proefpersonen op verschillende tijdstippen. Interne consistentie verwijst naar de mate waarin elk item op een schaal dezelfde constructie meet.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat tussen 39% en 76% van de respondenten na een test-hertestinterval van slechts vijf weken in een ander MBTI-type wordt ingedeeld, waardoor de betrouwbaarheid van de beoordeling ernstig in twijfel wordt getrokken.

Onderzoek naar de interne consistentie van elke schaal op het RMP heeft resultaten opgeleverd die variëren van acceptabel tot uitstekend. Verder werd de test-hertest betrouwbaarheid voor elk van de RMP-schalen na een interval van vier weken acceptabel tot goed bevonden. Deze resultaten leveren een solide bewijs voor de betrouwbaarheid van het RMP. In tegenstelling tot de MBTI blijven de resultaten van het RMP van de respondenten waarschijnlijk stabiel en consistent in de tijd.

Geldigheid

Validiteit is de mate waarin een test meet wat het beoogd te meten. De gelijktijdige geldigheid en de geldigheid van de criteria zijn twee gangbare methoden om de geldigheid van een test te beoordelen. Concurrente validiteit is de mate waarin de schalen van een test positief gecorreleerd zijn met soortgelijke schalen op andere beoordelingen. Criteriumvaliditeit heeft te maken met de samenhang tussen twee testresultaten; het begrip verwijst naar de overeenkomst tussen de RMP-meting en een andere meting (oftewel criterium). Criteriumvaliditeit meet dus hoe goed het ene testresultaat een uitkomst voorspelt voor een ander resultaat. Een test heeft dus criteriumgeldigheid als het bijvoorbeeld nuttig is voor het voorspellen van prestaties of gedrag in een andere situatie (verleden, heden of toekomst).

Studies naar de gelijktijdige validiteit van de MBTI hebben geconcludeerd dat alleen de I-E-schaal sterk gecorreleerd is met andere schalen die hetzelfde concept meten. Verder zijn onderzoekers er niet in geslaagd om bewijs te verkrijgen dat MBTI-persoonlijkheidstypen geassocieerd worden met succes in een beroep, tevredenheid met een carrièrekeuze of een lange levensduur in een functie, bevindingen die ernstige twijfel doen rijzen over de validiteit van het criterium van de test.

Voor elk van de 16 schalen zijn bewijzen voor de gelijktijdige en de criteriumvaliditeit van het RMP gerapporteerd. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat de Honor-schaal (Integer zijn) gelijktijdige validiteit heeft, omdat deze positief gecorreleerd blijkt te zijn met vergelijkbare schalen op de Big Five en de Purpose in Life. Verder is aangetoond dat de Honor-schaal criterium validiteit heeft in die zin dat militaire officieren en religieuze mensen bovengemiddeld scoren voor dit fundamentele verlangen om oprecht en integer te zijn. Voor elk van de 16 schalen op het RMP zijn gegevens uit ten minste drie onderzoeken een bevestiging van de validiteit van de test. Voor sommige schalen (Curiosity, Honor, Idealism, Power, Status, Tranquility, Vengeance) was het bewijs voor de validatie gebaseerd op studies die varieerden van vijf tot elf in aantal.

Bronnen van bewijs

Het is belangrijk om bij de beoordeling van de wetenschappelijke verdiensten van een test rekening te houden met de bron van het bewijsmateriaal. De studies die gegevens hebben opgeleverd die kritisch zijn voor de MBTI, zijn uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers en organisaties zoals de Educational Testing Service, de National Academy of Sciences en het United States Army Research Institute. Het grootste deel van het onderzoek ter ondersteuning van de MBTI is geproduceerd door het Centre for Applications of Psychological Type, een organisatie van de Myers-Briggs Foundation, en de studies zijn vervolgens gepubliceerd in het eigen tijdschrift van het Centrum, waardoor vragen van vooringenomenheid en belangenverstrengeling zijn gerezen.

De studies van professor Reiss over het RMP werden door andere onderzoekers aan een strenge peer review onderworpen om te worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften die geen verband houden met IDS Publishing Corporation. Bovendien is het RMP gevalideerd door onafhankelijke onderzoekers zoals professor John Froiland van Purdue University, professor Thomas Mengel van de Universiteit van New Brunswick en professor Kenneth R. Olsen van Fort Hays University.

Testontwikkelaars

Katherine Briggs raakte geïnteresseerd in het gebied van de persoonlijkheid na het constateren van duidelijke verschillen tussen de persoonlijkheid van haar toekomstige schoonzoon en die van andere familieleden. Vervolgens ontwikkelde ze een theorie van persoonlijkheidstypes op basis van haar lezing van biografische romans. Na haar afstuderen aan Swarthmore College, sloot Isabel Briggs Myers zich aan bij haar moeder in haar zoektocht om een maatregel te ontwikkelen voor het matchen van vrouwen met banen waarin ze "het meest comfortabel en effectief" zouden zijn. Noch Briggs noch Myers hadden een formele opleiding in psychologie, testbouw of statistische methoden.

Professor Steven Reiss' interesse in het bestuderen van de motivatie werd gestimuleerd door een levensbedreigende diagnose. In het besef dat het motivatieveld te lijden had onder het ontbreken van een wetenschappelijke maatstaf, ontwikkelde hij het Reiss Motivation Profile® met als doel de kennis over de menselijke natuur te bevorderen. Professor Reiss studeerde af aan het Dartmouth College, voltooide een beurs aan de Harvard University en promoveerde in de psychologie aan de Yale University. Voorafgaand aan de ontwikkeling van het RMP creëerde hij twee andere veelgebruikte beoordelingen: de Angstgevoeligheidsindex en het Reiss Screen for Maladaptive Behavior.

Conclusie

Historisch gezien betekende de MBTI een belangrijke afwijking van de heersende psychodynamische theorie waarin de persoonlijkheid werd beoordeeld door de lens van de psychologische stoornis. Briggs en Myers verdienen lof voor de introductie van het standpunt dat verschillen in persoonlijkheid het resultaat zijn van normale variaties, en hun werk moet worden erkend voor de rol die het heeft gespeeld bij het maken van de studie van de normale persoonlijkheid een belangrijk onderwerp. Toch heeft de overgrote meerderheid van de onafhankelijke onderzoekers die de MBTI hebben bestudeerd, geconcludeerd dat het nut ervan ontbreekt. De sterke wetenschappelijke onderbouwing van het RMP maakt daarentegen een betrouwbare en valide beoordeling van persoonlijkheidskenmerken mogelijk en maakt het mogelijk te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen.

(vertaald met goedkeuring uit het Engels)

Het Barnum-effect in de beoordeling van persoonlijkheidstypes

Verschillende veelgebruikte persoonlijkheidsbeoordelingen categoriseren mensen in types. De MBTI beoordeelt bijvoorbeeld welke van de 16 persoonlijkheidstypen een individu het beste beschrijft, terwijl de DiSC de testpersonen in een van de vier verschillende categorieën plaatst.

Hoewel studies van onafhankelijke onderzoekers ernstige twijfel hebben doen rijzen over de wetenschappelijke validiteit van persoonlijkheidsonderzoek dat gebaseerd is op types, blijven de beoordelingen populair. Waarom?

Het antwoord is eenvoudigweg te vinden in de wetenschappelijke literatuur over het Barnum-effect, een term die verwijst naar een psychologisch fenomeen waarbij mensen denken dat het gaat om geldige algemene persoonlijkheidsbeschrijvingen die uniek voor hen zouden zijn. Interessant is dat de naam "Barnum-effect" is bedacht als een eerbetoon aan P.T. Barnum, een beroemde circuseigenaar die zijn succes baseerde op het feit dat hij altijd een beetje voor elk wat wils had.

De oorspronkelijke studie werd uitgevoerd door Professor Bertram Forer, die de Diagnostic Interest Blank aan 39 proefpersonen toediende. Toen hij de proefpersonen de volgende week hun "individuele" testresultaten gaf, kreeg elk proefpersoon eigenlijk dezelfde persoonlijkheidsbeschrijving, bestaande uit 13 vage uitspraken, waarvan een groot deel afkomstig was uit een astrologieboek. Bijvoorbeeld:

 • Je hebt de neiging om kritisch te zijn over jezelf.
 • Hoewel je een aantal zwakke punten in je persoonlijkheid hebt, ben je over het algemeen in staat om deze te compenseren.
 • De ene keer ben je extravert, beminnelijk, sociaal, terwijl je op andere momenten introvert, op je hoede en terughoudend bent.

Op de vraag hoe goed de testresultaten op hen van toepassing waren, beoordeelden de proefpersonen de nauwkeurigheid van de beschrijving gemiddeld met 4,30 op een schaal van 0 (zeer slecht) tot 5 (uitstekend).

Veel andere studies hebben het effect gerepliceerd. Zo vroeg psycholoog Ross Stagner een groep HR-managers een persoonlijkheidstest af te nemen en gaf hen vervolgens algemene feedback die geen verband hield met hun eigenlijke reacties, maar die in plaats daarvan uitspraken bevatte die afkomstig waren van horoscopen en handschriftanalyses. De meerderheid van de managers gaf aan dat hun "individuele" persoonlijkheidsbeschrijving accuraat was, en bijna geen van hen beschouwde de beschrijving als ongeldig.

Onderzoekers hebben aangetoond dat het Barnum-effect optreedt wanneer:

 • de uitspraken persoonlijkheidskenmerken beschrijven die vaak in de algemene bevolking worden aangetroffen
 • in de analyse vooral positieve eigenschappen opgesomd worden
 • de formulering de respondent in staat stelt om zijn eigen interpretatie op de uitspraken te projecteren, en
 • de resultaten worden gelabeld als zijnde specifiek voor de testnemer.

Het Barnum-effect verklaart waarom de beschrijvingen van persoonlijkheidstypen die door beoordelingen zoals de MBTI en de DiSC worden gegenereerd, door de proefpersonen gunstig worden beoordeeld. De meeste uitspraken in de MBTI- en DiSC-rapporten beschrijven kenmerken die maatschappelijk gewenst zijn en die bij veel mensen voorkomen. Het Supporter-persoonlijkheidstype in het DiSC wordt bijvoorbeeld beschreven als een geduldige luisteraar die met anderen kan samenwerken, bereid is een vertrouwde leider te volgen en zich ongemakkelijk voelt bij agressieve mensen. Zoals samengevat door Ronald Riggio, een professor in Leiderschaps- en Organisatiepsychologie die de MBTI heeft bestudeerd: "Als je de basisbeschrijvingen leest, zijn ze allemaal op een positieve manier geschreven. Psychologen noemen dat het Barnum-effect. Ze klinken allemaal goed, ze zijn allemaal zo positief en soort van generiek, mensen zeggen: "Oh, het is helemaal van toepassing op mij."

Een andere groep studies heeft aangetoond dat het Barnum-effect niet alleen invloed heeft op de perceptie van de persoonsbeschrijvingen, maar ook op de beoordeling die deze beschrijvingen heeft opgeleverd. Hoe meer de proefpersonen de beschrijvingen als juist beschouwden, des te groter was het geloof van de proefpersonen in de validiteit van de test. Wanneer de Barnum-achtige beschrijvingen van de MBTI- en DiSC-persoonlijkheidstypes dus resoneren met de testpersonen, levert dit een perceptie op van de validiteit van de testen.

Samenvattend verklaart het Barnum-effect de blijvende populariteit van de persoonlijkheidsbeoordelingen die mensen in types indelen. Een positieve perceptie van testen zoals de MBTI en de DiSC blijft bestaan, ondanks de stellige conclusie van de meeste onafhankelijke onderzoekers dat deze beoordelingen structureel wetenschappelijk gebrekkig zijn. In tegenstelling tot sommige beoefenaars, begrijpen de meeste wetenschappers dat persoonlijkheidskenmerken niet worden onderverdeeld in discrete types - bijvoorbeeld extroverte versus introverte - maar dat ze het best worden gemeten langs een continuüm. Hoewel het categoriseren van mensen in types een eenvoudigere benadering is om persoonlijkheid te beschrijven, is deze benadering ongeldig omdat het de buitengewone individualiteit van de menselijke natuur niet herkent.

Maggi M. Reiss, President

IDS Publishing Corporation

Ik wil meer weten over RMP »»
X