Communicatie tussen mensen met kenmerken van autisme en hun omgeving GROEI ACADEMIE ONLINE in België

Communicatie tussen mensen met kenmerken van autisme en hun omgeving

Op welke manier GROEI ACADEMIE autismevriendelijk wil zijn!

Het is de bedoeling van Alex & Marleen dat GROEI ACADEMIE een autismevriendelijk communicatie instituut is in zijn totaliteit. We werken hier dag na dag aan. Alex is in 2015 gediagnosticeerd als iemand met autisme. Marleen is de zakelijke en levenspartner van iemand met autisme. We staan open voor alle feedback die ons nog autismevriendelijker kan maken en we integreren dit waar mogelijk.

We willen ons steentje bijdragen tot het accepteren van verschillen tussen mensen met diverse breinen. We willen meehelpen aan de verbinding en de harmonie temidden van diversiteit.

Hoe doen wij dat concreet?

  • Het is onze intentie om elke communicatie die we voeren, zo autismevriendelijk te maken. Ook hier leren we elke dag bij en groeien we verder, samen met diegenen die op onze weg komen.
  • In onze ruimtes is aanpasbare verlichting aangebracht, die zowel qua kleur als qua intensiteit kan worden aangepast.
  • Onze ruimtes zijn visueel herkenbaar.
  • Er hangen heldere aanduidingen aan de muren.
  • Onze website maken wij zo overzichtelijk mogelijk en we blijven hier voortdurend aan bijschaven.

 

Communicatie tussen mensen met kenmerken van autisme en hun omgeving

Clichés bieden weinig houvast in het omgaan met mensen met kenmerken van autisme. Autisme is normaal menselijk gedrag in extreme mate, zou je kunnen zeggen. Heel wat zaken zijn aangeleerd gedrag. Dit is zeer hoopvol, want wat je aanleert, kan je ook afleren of anders leren doen. Dat mensen met kenmerken van autisme niet kunnen veranderen, is dus een zeer foutief uitgangspunt.

Ze zijn niet de norm, niet doorsnee. ‘Het zijn de perenbomen in een appelboomgaard’ (Nynke Zuurmond, trainer bij Autisme Positief). Vertrouwd en toch anders. Zij hebben veel te leren over hoe appels leven en denken. En de appels hebben te leren hoe die ene peer in hun midden leeft en denkt. Beiden hebben te leren waar de doorsnede ligt tussen hen, de doorsnede waar ze samen in kunnen leven.

WAT WE DOEN

Wij leren mensen met kenmerken van autisme en hun omgeving communicatieskills aan.

Dit doen we door middel van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), wat een bewezen methodologie is, waarmee mensen met kenmerken van autisme hun communicatie zichtbaar kunnen verbeteren.

We geven hierin opleidingen, individuele trajecten en mentoring.

WIE WE ZIJN

Alex & Marleen zijn internationaal erkende trainers en coaches in NLP. Alex, bij wie zelf kenmerken van autisme zijn vastgesteld, is het levende bewijs van wat NLP kan betekenen voor deze mensen. Marleen heeft als ‘partner van’, NLP als een schitterend hulpmiddel ervaren om de relatie met Alex verder uit te bouwen.

Wat wij zelf als succesvol hebben ervaren, willen we doorgeven aan anderen. We hebben ons de voorbije jaren steeds meer en meer gespecialiseerd in het werken met mensen met kenmerken van autisme en hun omgeving.

VOOR WIE

Enerzijds richten wij ons op volwassenen met kenmerken van autisme, die een normale tot hoge begaafdheid hebben.

Anderzijds richten we ons op de omgeving van deze mensen, hun partners, hun leidinggevende, hun collega’s, hun …

Kortom, voor iedereen die een goede relatie wil opbouwen met een persoon met kenmerken van autisme, op de werkvloer en daarbuiten.

WAAROM

Omdat gelukkige mensen meer levenskwaliteit hebben. Ze denken, voelen en gedragen zich succesvoller, creatiever, hebben meer zelfvertrouwen en communiceren anders. Redenen genoeg om te werken aan jouw persoonlijk geluk & succes. En dit kan! Want gelukkig zijn is een attitude, een gewoonte, en dit heb je grotendeels in eigen handen. Je kan leren succesvoller te denken, je succesvoller te voelen, je succesvoller te gedragen, en succesvollere resultaten te bereiken, om met meer meer levenskwaliteit door het leven gaan.

Succesvol worden is gemakkelijker wanneer we oplossingsgericht & resultaatgericht denken, communiceren en samenwerken. Succesvol gedrag wordt bepaald door de wijze waarop we denken, ons voelen en ons gedragen.

Geluk & Succes zijn met elkaar verbonden. Persoonlijk geluk & succes ontstaat nadat we leren onze eigen toekomst te creëren, door te leren denken in lijn met geluk en succes, door te functioneren vanuit de gemoedstoestand van een winnaar, door jezelf en anderen te stimuleren tot topprestaties om specifieke resultaten te behalen, door performante teams te leren bouwen, door helpende relaties op de werkvloer, door te stimuleren tot meer innovatie en creativiteit, door inspirerende en motiverende conversaties te houden, door te beïnvloeden vanuit integriteit, door de klant een buitengewone klantbeleving te geven, door krachtige authentieke presentaties neer te zetten met impact, door jezelf en anderen te coachen.

Wat onze video's vertellen

WIE we zijn

Alex Peeters & Marleen Devisch

Autisme en een goede partnerrelatie. Het kan!

Over autisme wordt heel veel geschreven.

Alex en Marleen zijn partners, privé en zakelijk.

Alex heeft het syndroom van Asperger, een vorm van autisme.

Ze hebben in hun relatie een hele weg afgelegd.

X